Lennart Orvarsson

Copywriter, skribent, journalist

Bild på Lennart Orvarsson

Lennart Orvarsson

Jag heter Lennart Orvarsson och har nästan 30 års erfarenhet av att producera texter för reklam, marknadskommunikation och information åt små och stora företag och organisationer.

Jag skapar texter till tryckta och webbaserade media. Du kan beställa en redaktionell eller säljande text till din tidning, trycksak och hemsida. Jag sätter mig snabbt in i nya ämnen och sätter en ära i att skriva rätt på första utkastet.

Jag skriver

Copywriting, text för reklam och marknadskommunikation

Säljande text i annonser, säljbrev, nyhetsbrev, foldrar, bloggar och hemsidor. Lättläst och inspirerande, informativt och aktiverande. Det ger resultat.

Journalistik, texter som berättar historier, hjälper läsaren och blir lästa

Artiklar, nyhetsbrev, informationsmaterial eller en hel tidning. Objektivt och trovärdigt, läsvärt och intressant.

Information, balanserade texter som förmedlar viktiga budskap

Texter till samhällsinformation, årsredovisningar och liknande produktioner.

Jag erbjuder också produktion av

Kundtidningar och nyhetsbrev, alla former av trycksaker, webbplatser