Lennart Orvarsson

Trycksak

Ny kund – som etablerar sig i Malmö

Specialisterna på maskiner för högtrycksspolning, Innowajet AB / HTEK Sweden har valt Orvarsson Kommunikation till sin leverantör av nytt tryckt material inför företagets Malmöetablering. Hittills har de fått en grafisk profil. nya visitkort, ett informationsblad till sina kunder om Malmöetableringen. Under produktion är också ett reviderat kurskompendium.